Last Name First Name Nationality Affiliation UPDAY
Min Sung-Hong Korea Chungnam National University 2017-07-09
Yoon Younghu Korea KCB 2017-07-05
Kim Minsoo Korea KCB 2017-07-05
Kim Namkwon Korea Chosun 2017-07-05
Bowles Malcolm Canadian University of British Columbia 2017-07-04
Byungheon Kim Korea SNU 2017-07-02
Zhang Xiongtao China Seoul national university 2017-07-02
Mentrelli Andrea Italian University of Bologna 2017-07-02
Hwang Seung-won korea Yonsei 2017-06-30
Sohn Sung-Ik Korea Gangneung-Wonju National University 2017-06-30
Ryu Hyungon Korea NVIDIA 2017-06-29
Hwang Hyung Ju Korea POSTECH 2017-06-27
   1  2  3